Vi hjælper med alt det praktiske ved overførsel af data!

Datasikkerhed

Dine medlemmers data er fortrolige. Vi hjælper med processen frem til at data er sikkert opbevaret på vores servere.

Nøgleklar

Når bestyrelse eller sekretariat møder på arbejde efter flytningen, sikrer vi at systemet er klar til brug.

Support ved opstart

I opstartsperioden står vi til rådighed udover normal åbningstid, så eventuelle spørgsmål eller udfordringer kan løses omgående.


Flytning i praksis

Medmindre foreningen er lille og kun har brug for få komponenter starter vi med at oprette en række "milepæle".
  • Milepæl 1
    Flytning af medlemsdata og tilføjelse af nødvendige komponenter. Kontrol af at systemet kører som det skal og er klar til brug.
  • Milepæl 2
    Tilføjelse af komponenten "Medlemslogin" hvis den er valgt. Mulighed for at teste hos udvalgte medlemmer inden der gives adgang til alle.
  • Milepæl 3 (og frem)
    Tilføjelse af nye komponenter i takt med at behovet opstår, eller ift. en aftalt tidsplan.