Komponent: Udlejning

Server

kr. 125 pr. måned
(pr. kategori med ubegrænset antal lejemål)

Udlejning

Udlejningskomponenten kan håndtere udlejning af bådpladser, hangarer mv.

Komponenten er oprindeligt udviklet til administration af bådpladser der har en pris pr. kvadratmeter og en tilhørende elstander som afregnes på baggrund af forbrug. Den er udvidet så prisen idag kan være pr. meter, kvadratmeter, kubikmeter (fx. lagerlokaler eller hylder på et lager) og så hvert "lejemål" kan have flere tilknyttede målere (fx. en måler til el og en til vand).