Komponent: Økonomistyring

Server
Engangsbetaling Løbende betaling
kr. 75

Økonomistyring

Til foreninger er det ofte overflødigt med et ”ægte” regnskabsprogram, bl.a. fordi mange foreninger ikke er momsregisterede.

Kernen i systemet er en ”kopi” af foreningens bankkonto. Posteringer fra banken importeres og indbetalinger på girokort bogføres automatisk. Administratorer kan få adgang til at se posteringerne, så e-mail korrespondance om økonomi-status bliver unødvendig. Udgifter bogføres med vedhæftet fil som bilag. Resultatopgørelse og balance opdateres automatisk. Løsningen anbefales til foreninger, der ikke er momsregisterede. Til momsregisterede foreninger anbefaler vi e-conomic.dk eller lign.


Valgfrie tilkøbsmuligheder:

  • Automatiseret rykkerprocedure
    Automatisk oprettelse af e-mail rykkere og bogføring af rykkergebyrer
  • Automatisk kontingentopkrævning
    Automatisk oprettelse af fakturaer så det trivielle arbejde ved kontingentopkrævning minimeres.
Kontakt os på 70 23 23 43 eller Kontakt os hvis du vil være testforening!