Komponent: Medlemsimport

Server

Inkluderet i standardprisen

Medlemsimport

Komponent til at indlæse medlemmerne i systemet ved oprettelse.

Med denne komponent kan du nemt indlæse dine medlemmer på de forskellige medlemstyper (kontingenttyper). Komponenten indlæser csv filer som kan oprettes fx. vha. excel eller eksporteres fra andre typer.

Skulle du have behov for hjælp med processen, bistår vi gerne.


Integration:

  • Medlemmer Obligatorisk
    Medlemsimporten giver ikke rigtigt mening uden.
  • Stamdata Obligatorisk
    Medlemmer indlæses pr. medlemstype (kontingenttype).