Komponent: Medlemsimport

Server

Inkluderet i basispakken

Medlemsimport

Komponent til at indlæse medlemmerne i systemet ved oprettelse.

Med denne komponent kan du nemt indlæse dine medlemmer på de forskellige medlemstyper (kontingenttyper). Komponenten indlæser csv filer som kan oprettes fx. vha. excel eller eksporteres fra andre typer.

Skulle du have behov for hjælp med processen, bistår vi gerne.


Integration:

  • Medlemsliste Obligatorisk
    Medlemsimporten giver ikke rigtigt mening uden.
  • Stamdata Obligatorisk
    Medlemmer indlæses pr. medlemstype (kontingenttype).
Kontakt os på 70 23 23 43 eller Kontakt os hvis du vil være testforening!