Komponent: Medlemmer

Server

Inkluderet i standardprisen

Medlemmer kan se og rette egne oplysninger, fx. adresse, e-mail, telefonnummer mv.

Medlemmer

Altid 100% opdateret. Kun ét sted at vedligeholde data.

Kernen i enhver forening er medlemmerne. Det skal være nemt at komme i kontakt med medlemmerne og derfor er det afgørende at kontaktinformationerne er opdaterede og tilgængelige relevante steder. Fx er det vigtigt at nyheds-mails sendes til seneste mailadresser, at breve og medlemsblade sendes til rette postadresser osv.


Valgfrie udvidelser:

 • Statistik Centralt Foreningsregister (DGI)
  Automatisk oprettelse af opgørelse til Centralt Forenings Register
 • Dansk Sejlunion medlemsindberetning
  Automatisk oprettelse af datafil til indberetning af medlemsinformationer hos Dansk Sejlunion
 • Børneattest
  Marker hvilke medlemmer der skal søges børneattest på, registrer hvornår der er søgt og hvornår svar er modtaget (ikke hvad svaret er, da det er særligt personfølsomme oplysninger)
 • Indmeldelsesoverblik
  Nye medlemmer samles i en liste så det er nemt at sikre evt. manuelle rutiner ift. oprettelse.
 • Post Nord
  Eksporter adresserfiler i et format der kan indlæses hos Post Nord, og importer efterfølgende "Adressevask" filer for nem opdatering af medlemsadresser
  kr. 25 pr. måned

Integration:

Idag har vi flere medlemslister med forskellig info, fx. en telefonliste og en adresseliste. Bliver det ikke rodet hvis alt er samlet i en liste?
Nej, selvom der kun er en medlemsliste i foreningsadministration kan den præsenteres på forskellige måder. Man kan altså sagtens lave telefonlister mv. Men data i de forskellige lister vil komme fra samme kilde, og dermed sikres det at telefonnummeret er korrekt på telefonlisten og på den store adresseliste.
Der er et helt nyt foreningsadministration på vej. Primo 2021 har vi fået tilstrækkeligt med testforeninger ind, så for at holde fokus på at få det nye system 100% driftklart har vi pt. lukket for tilgang af nye foreninger. Læs mere her!
Kontakt os for yderligere information!