Komponent: Grupper

Server
Engangsbetaling Løbende betaling
Gratis 10 kr. pr. gruppe

Grupper

Opdeling af medlemmerne i grupper, baseret på fx. geografisk tilhørsforhold, faggruppe eller lign.

Mange foreninger og klubber er organiseret med en række "under" grupper/afdelinger. Det kan fx være aktivitetsgrupper i forskellige dele af landet, eller en opdeling af medlemmer i fx. ungdomsafdeling, handicap afdeling mv.

Hvis foreningen/klubben består af flere selvstændige klubber med egen økonomi er det unions komponenten du skal have fat i.


Integration:

  • Medlemsliste Obligatorisk
    Det giver kun mening at gruppere medlemmerne hvis der er en medlemsliste
  • E-maillister
    Udsendelse af nyhedsbreve sker til maillister. Det er muligt at tilføje medlemmer til en mailliste på baggrund af den gruppe de er registeret under
  • Forum
    Normalt vil alle medlemmer få adgang til forummet. Med grupper opnås mulighed for at lade medlemmer i de enkelte grupper få deres eget private forum.
Kontakt os på 70 23 23 43 eller Kontakt os hvis du vil være testforening!