Komponent: Grupper

Server
Engangsbetaling Løbende betaling
Gratis 10 kr. pr. gruppe

Grupper

Foreninger og klubber med behov for at opdele medlemmerne i grupper/afdelinger, fx. ungdomsafdeling, dykkergruppe og lign. kan anvende komponenten "Grupper".

Det giver mulighed for at håndtere flere medlemstyper og kontingenter på et bestemt område (fx en Dykkerafdeling, som kan have senior dykkere, junior dykkere og passive dykkere), men alligevel opkræve kontingenteren fra den primære klub.

Hvis foreningen/klubben består af flere selvstændige klubber med egen økonomi er det unions komponenten du skal have fat i.


Integration:

  • Medlemsliste Obligatorisk
    Det giver kun mening at gruppere medlemmerne hvis der er en medlemsliste
  • E-maillister
    Udsendelse af nyhedsbreve sker til maillister. Det er muligt at tilføje medlemmer til en mailliste på baggrund af den gruppe de er registeret under
  • Forum
    Normalt vil alle medlemmer få adgang til forummet. Med grupper opnås mulighed for at lade medlemmer i de enkelte grupper få deres eget private forum.
Kontakt os på 70 23 23 43 eller Kontakt os hvis du vil være testforening!