Komponent: Sikkerhedskontrol

Server
Engangsbetaling Løbende betaling
Inkl. Inkl.

Sikkerhedskontrol

Detaljeret kontrol over hvad den enkelte administrator kan (se, rette, slette) på de enkelte komponenter. Mulighed for 2-factor login til administratorer der ser persondata.

Formålet med vores meget detaljerede styring af hvad den enkelte administrator har adgang til har flere formål.

Det primære formål er at give den enkelte administrator et så enkelt system som muligt. Hvis man eksempelvis er ansvarlig for aktiviteterne i en gruppe behøver man ikke nødvendigvis at kunne se den komponent der styrer hjemmesiden (selvom aktiviteterne ender på hjemmesiden). Man behøver heller ikke nødvendigvis adgang til alle medlemsdata, men kun data for de medlemmer der er registeret i den pågældende gruppe.

Fordelen er at den enkelte administrator undgår "støj" fra dele af systemet der er irrelevante.

Samtidig giver det mulighed for at uddelegere arbejdsopgaver på snævre områder. Fx. kan man have en person der administrerer nyheder, men ikke har adgang til medlemsdata.

Endelig giver det sikkerhed for at data kun behandles af personer der ved hvad de laver. Dette er med til at sikre en høj datakvalitet, og det er med til at garantere at persondata kun er tilgængelige for de personer der har brug for dem. Her kunne et eksempel være at man kan sende nyhedsbreve ud, uden at kunne se stamdata på de medlemmer man sender til (man kan kun se dere navn og e-mail).

Kontakt os på 70 23 23 43 eller Kontakt os hvis du vil være testforening!