Komponent: Økonomistyring

Der arbejdes pt. på færdiggørelse af komponenter og servicering af eksisterende klubber og foreninger.
Den endelige lancering af systemet er udskudt pga. travlhed i søsterselskabet Internetkompagniet.
Server
Engangsbetaling Løbende betaling
kr. 75

Økonomistyring

Kernen i systemet er en ”kopi” af foreningens bankkonto. Posteringer fra banken importeres og indbetalinger på girokort bogføres automatisk. Administratorer kan få adgang til at se posteringerne, så e-mail korrespondance om økonomi-status bliver unødvendig. Udgifter bogføres med vedhæftet fil som bilag. Resultatopgørelse og balance opdateres automatisk. Løsningen anbefales til foreninger, der ikke er momsregisterede. Til momsregisterede foreninger anbefaler vi e-conomic.dk eller lign.


Valgfrie tilkøbsmuligheder:

  • Automatisk kontingentopkrævning
    Automatisk oprettelse af fakturaer så det trivielle arbejde ved kontingentopkrævning minimeres.
  • Automatiseret rykkerprocedure
    Automatisk oprettelse af e-mail rykkere og bogføring af rykkergebyrer
Kontakt os på 70 23 23 43 eller Kontakt os hvis du vil være testforening!