Komponent: Medlemsliste

Der arbejdes pt. på færdiggørelse af komponenter og servicering af eksisterende klubber og foreninger.
Den endelige lancering af systemet er udskudt pga. travlhed i søsterselskabet Internetkompagniet.
Server
Engangsbetaling Løbende betaling
Gratis 1 kr. pr. medlem

Medlemsliste

Kernen i enhver forening er medlemmerne. Det skal være nemt at komme i kontakt med medlemmerne og derfor er det afgørende at kontaktinformationerne er opdaterede og tilgængelige relevante steder. Fx er det vigtigt at nyheds-mails sendes til seneste mailadresser, at breve og medlemsblade sendes til rette postadresser osv.


Valgfrie tilkøbsmuligheder:

 • CSV sync
  Opdater foreningsadministration med medlemsdata fra en CSV fil. Synkroniser data på eksisterende medlemmer (fx. hvis du primært vedligholder dine medlemsdata i et bogføringssystem).
 • Statistik Centralt Foreningsregister (DGI)
  Automatisk oprettelse af opgørelse til Centralt Forenings Register
 • Dansk Sejlunion medlemsindberetning
  Automatisk oprettelse af datafil til indberetning af medlemsinformationer hos Dansk Sejlunion
 • Børneattest
  Marker hvilke medlemmer der skal søges børneattest på, registrer hvornår der er søgt og hvornår svar er modtaget (ikke hvad svaret er, da det er særligt personfølsomme oplysninger)

Integration:

 • Medlemslogin
  Medlemmer kan se og rette egne oplysninger, fx. adresse, e-mail, telefonnummer mv.
 • E-maillister
  Send e-mails til alle medlemmer enten direkte eller via MailChimp
Idag har vi flere medlemslister med forskellig info, fx. en telefonliste og en adresseliste. Bliver det ikke rodet hvis alt er samlet i en liste.?
Nej, selvom der kun er en medlemsliste i foreningsadministration kan den præsenteres på forskellige måder. Man kan altså sagtens lave telefonlister mv. Men data i de forskellige lister vil komme fra samme kilde, og dermed sikres det at telefonnummeret er korrekt på på telefonlisten og på den store adresseliste.
Kontakt os på 70 23 23 43 eller Kontakt os hvis du vil være testforening!